/head>

Dit privacybeleid is van kracht voor www.dating-for-sex.com leden

Wie zijn wij?

De website www.dating-for-sex.com (hierna "website") en de service die wij aanbieden aan u als een lid van de Dating Factory netwerk, die wordt geëxploiteerd door Tyche Technologies AG (Hofstrasse 1A, 6300 Zug, Switzerland), CHE-420.114.703.

Inhoudsopgave

 1. Samenvatting van privacybeleid
 2. Een speciale opmerking over minderjarige personen
 3. Hoe verzamelen uw persoonlijke gegevens
 4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens
 5. Informatie die we verzamelen
 6. Ons gebruik van verzamelde informatie
 7. Openbaarmaking van informatie
 8. Controleren en wijzigen van uw gegevens
 9. Bewaring van persoonsgegevens
 10. Bezwaar en beperking van de persoonlijke gegevens
 11. Links naar websites van derden
 12. Internationale doorgifte van persoonsgegevens
 13. Beleidswijzigingen en updates
 14. Laatste herziening en ingangsdatum
 15. Veiligheid
 16. Klachten en bezwaren

1. Samenvatting van privacybeleid

Deze verklaring dekt de behandeling van informatie die wordt verzameld wanneer u met behulp van of door middel van onze diensten toegang heeft. Deze verklaring dekt ook onze behandeling van informatie over u die onze partners delen met ons of die wij delen met onze partners, als dat het geval is.

De Website hecht waarde aan professionele en kwalitatief hoogwaardige introducties en daterende diensten en is daarom toegewijd om uw privacy te beschermen. Dit alles dient gelezen te worden samen met de Algemene Voorwaarden van de Website. Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen duidelijk zijn over hoe informatie over u wordt verstrekt – als dat al het geval is - of verzameld tijdens uw gebruik van de Website.

Door het gebruik van de Website en/of onze diensten, accepteert u ons beleid en onze algemene Algemene Voorwaarden . Wenst u dit niet te accepteren of te aanvaarden, dan vragen wij u de Website te verlaten. Wij willen het goed doen.

Alle verwijzingen in dit beleid naar www.dating-for-sex.com is het zaak dat u "wij", "ons", "onze" en soortgelijke voorwaarden juist interpreteert

Een verwijzing naar "u", "uw", "u" of "uzelf" in dit beleid is een verwijzing naar u als gebruiker van deze Website, tenzij anders vermeld.

2. Een speciale opmerking over minderjarige personen

Zoals te lezen in de bepalingen en voorwaarden, wijzen wij u erop dat vragen personen jonger dan 18 jaar geen informatie aan ons verstrekken. De Website verzamelt onder geen enkele voorwaarden gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Het is de verantwoordelijkheid van elke ouder of voogd om na te gaan of kinderen onder hun voogdij het internet niet misbruiken. Bovendien kunnen we verwachten en eisen dat elke gebruiker of elk lid van onze website en service zich ertoe verbindt dat hij de log-in informatie van kinderen of minderjarigen beschermt .

3. Hoe verzamelen uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld - maar nooit misbruikt - op een aantal manieren, met inbegrip van:

 • Rechtstreeks vanuit uzelf, wanneer u een relatie of overeenkomst met ons start, ofwel een account aanmaakt en via elk direct of indirect gebruik van onze diensten;
 • Door ons gegeneerd via andere wegen, door u opgestart;
 • Ontvangen door derden met betrekking tot de diensten, opgestart door onszelf na uw toestemming, die rechtstreeks van u of indirect door uw handelingen of acties worden verkregen.

We kunnen ook persoonlijke informatie over u in ons bezit hebben door het gebruik van onze website (www.dating-for-sex.com) of door het gebruik van cookies op onze website. 

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens

We have the following lawful basis to process your personal information:

Om u te voorzien van onze diensten: De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de dienst bij ons of de uitvoering van elke overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het optimale gebruik van uw account en uw profiel, zodat andere Leden contact met u kunnen leggen.

Toestemming: In bepaalde gevallen kunnen en zullen wij vragen om uw toestemming voor specifieke zaken. Wanneer uw toestemming vereist is voor het verzamelen, de verwerking en de openbaarmaking van persoonlijke informatie, wij zullen ervoor zorgen dat deze toestemming vrij wordt gegeven. Vanzelfsprekend staat het u vrij om te weigeren. Wij kunnen u ook vragen om uw toestemming voor het verzenden van periodiek marketing materiaal waarvan wij denken dat het wellicht interessant is voor u. Denkt u daarbij aan tijdelijke aanbiedingen. Dergelijke aanbiedingen of berichten worden alleen aan u verzonden als u daarin hebt toegestemd door middel van 'Opt-in'. U bent hierbij geïnformeerd dat, onder voorbehoud van de wettelijke of contractuele beperkingen, u uw instemming op de verwerking van uw persoonsgegevens elk moment herroepen kunt. Neemt u daarvoor contact op met onze helpdesk privacy@datingfactory.com.

Legitieme belangen: Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen, met inbegrip van onze service, en om het surfgedrag op onze Website te analyseren en zodoende het verbeteren van onze diensten en onze content en ten behoeve van de administratieve doeleinden. En uiteindelijk ten behoeve van u.

5. Informatie die we verzamelen

De verschillende soorten informatie die wij verzamelen kunnen opnemen:

5.1. Door u verstrekte informatie in onze anonieme online registratieformulier zoals geslacht, leeftijd, type relatie dat u zoekt, e-mail, geboortedatum, facturatie-gegevens en creditcardinformatie. GEEN van uw persoonlijk identificeerbare informatie kan op welke wijze dan ook worden geopend of gebruikt door het publiek om u te identificeren.

5.2. Informatie door u vrijwillig verstrekt, doordat u een profiel hebt gemaakt, of berichten hebt gepost of op andere manieren contact hebt gelegd. Wij zullen hier niets mee doen, onder geen enkele voorwaarde.

5.3. Information automatically collected when you visit or use our website, such as your IP address, email address, browser type and via cookies, analytic tools and third-party services.

5.4. Informatie die is verkregen door anderen via onze Website. Wij verzamelen gegevens die aan ons zijn verstrekt door derden, aan ons gelieerde organisaties met eveneens strenge privacy-policy. Dergelijke persoonlijke informatie kunnen contactgegevens, geografische informatie en gegevens van de internet-navigatie bevatten.

5.5. Informatie die door financiële instellingen of betaling processors die ons van updates met betrekking tot uw betalingsgegevens voorzien zijn, of betalingsmethoden die aan uw betaalde account gerelateerd zijn, of betaald abonnement en diensten. Ook deze gegevens zijn bij ons in veilige handen.

6. Ons gebruik van informatie die wij verzamelen

Wij gebruiken uw informatie om onze dienstverlening aan u optimaal te houden. Daarnaast gebruiken wij uw informatie ter bescherming van u, van de andere gebruikers en om de integriteit van onze Website te waarborgen tegen fraude of als dit wordt vereist door de wet.

Alle informatie die u invult over uzelf wordt op uw profiel wordt weergegeven. Ongepaste afbeeldingen kunnen en zullen wij verwijderen. Ook anderen dienen beschermd te worden. We zullen alleen foto's en afbeeldingen die voldoen aan de redactionele richtlijnen als vermeld in gebruiksvoorwaarden op de website plaatsen.

Wij kunnen persoonlijk identificeerbare informatie van onze gebruikers intern gebruiken ter verbetering van onze marketing inspanningen, statistisch website-gebruik, ter verbetering van onze inhoud en het aanbod van producten en diensten, evenals voor het aanpassen van de inhoud, en om de lay-out van onze site te analyseren.

Wij zijn van mening dat we met deze toepassingen de Website kunnen verbeteren en uw online ervaring aan kunnen passen aan uw behoeften en wensen. Wij kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie over u gebruiken om informatie te leveren aan u dat, in sommige gevallen, is gericht op uw belangen, zoals gerichte banners en promoties.

We gebruiken ook uw gegevens voor administratieve doeleinden en om met u te communiceren.

Het zou voor kunnen komen dat wij u met enige regelmaat contacteren per e-mail , steeds voor servicedoeleinden alsmede om u te informeren over speciale aanbiedingen, nieuwe diensten en unieke kansen. Wij zullen u niet contacteren via telefoon of via een inkomend tekstbericht zonder uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in). We gebruiken een standaard opt-out voor alle communicatie over uw account.

7. Delen en openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens, voor zover relevant en door uzelf geaccrediteerd, worden door uzelf vrijwillig verstrekt en vermeld via uw openbare profiel. Gelieve er nota van te nemen dat, zodra u informatie openbaar op het internet delen, wij geen controle meer hebben over uw gegevens en eventueel misbruik door anderen. We zullen geen persoonlijke informatie zoals je echte naam, e-mail adres, volledige postcode, mobiel of vast telefoonnummer of IP-adres vermelden op de site, en de gegevens zullen strikt prive en vertrouwelijk worden behandeld. Als we vragen om deze informatie zullen we duidelijk maken dat we uw informatie niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen publiceren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens, voor zover relevant, verder delen met onze medewerkers, partners en andere derde partijen die dergelijke informatie kunnen opvragen om ons te helpen bij de behandeling van de relatie die wij met u hebben. Wanneer wij uw persoonlijke informatie met derden delen, dan hebben wij onszelf ervan vergewist dat ook deze partijen slechts gebruik maken van deze gegevens op een wijze die zorgt voor veiligheid en beveiliging van uw privacy.

Deze website wordt beheerd door Tyche Technologies AG dat deel uitmaakt van een groep van met elkaar gelieerde en verwante bedrijven, die met elkaar zijn verbonden en werken van verschillende delen van het bedrijf. Wij fungeren als een groep en we delen informatie en gegevens met andere groepsmaatschappijen, indien nodig. Wij bevestigen dat alle groepsmaatschappijen zich conformeren aan de beschermingsverplichtingen ten aanzien van uw gegevens, met inachtneming van de omvang en de beperkingen die worden opgelegd volgens de nationale en internationale wetgeving. Door het aanvaarden van onze T&Cs, bevestigt u dat u zich conformeert aan ons privacybeleid, en dat u accepteren dat we informatie kunnen delen met andere groepsmaatschappijen, en dat elke vorm van verwerking kan worden gedaan door een van de groepsmaatschappijen. Wat we niet doen, is uw gegevens verkopen of verhuren.

Wij verkopen of verhuren geen persoonlijk identificeerbare informatie over u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We verstrekken wellicht relevante informatie in aan adverteerders en voor andere marketing- en promotionele doeleinden, maar dit doen wij in alle discretie. In deze situaties onthullen we geen enkele informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. 

Teneinde een gezonde nationale en internationale samenwerking, werken we samen met alle wetshandhaving en alle partijen om privacy-wetgeving, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten te waarborgen.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijk identificeerbare informatie zoals vereist door de wet en wanneer wij geloven dat de onthulling noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, geserveerd op onze Website is, af te staan. We gebruiken een creditcard processing bedrijf ter facturatie voor goederen en diensten. Ook deze bedrijven streven een strakke privacy-policy na. Deze bedrijven zullen niets behouden, delen, opslaan of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij geaccrediteerd zijn.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden voor marketing doeleinden zonder uw toestemming.

We zijn verplicht om informatie te geven aan de gerechtelijke autoriteiten, indien zij de juiste autorisatie hebben, zoals een huiszoekingsbevel of een gerechtelijk bevel. Anders dan een geldig verzoek van een juridische autoriteit is uw informatie veilig op de Website. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat alle informatie die met betrekking heeft op jou up-to-date, nauwkeurig en volledig wordt bewaard, maar dat we ook rekenen op u om ons te melden als uw gegevens bijgewerkt of verwijderd moet worden.

Uw individuele gebruik van de Website zal strikt privé worden gehouden.

Wij kunnen van tijd tot tijd u e-mails versturen met informatie over de systeem en site-activiteit, meldingen, aanbiedingen, evenals promoties door derde-partijen die volgens ons van belang kunnen zijn voor u. U kunt zich elk moment afmelden van de Website of van de e-mails die u ontvangt. Neemt u contact op met ons service center.

Bij het vretonen van advertenties op deze site en en bij uw gebruik van de website, kunnen wij of onze derden een unieke cookie op uw browser plaatsen. Cookies zijn een normaal onderdeel van internetactiviteiten en worden gebruikt door de Website om ui veilig te identificeren, elke keer wanneer u zich aanmeldt en gebruik maakt van de Website, en om uw account actief te houden wanneer u de website enige tijd niet hebt bezocht. Voor meer informatie over cookies, wijzen wij u op ons Cookies beleid.

8. Controleren en wijzigen van uw gegevens

Wij hanteren alle redelijke en billijke middelen om uw persoonlijke gegevens correct, volledig en up-to-date te houden voor het beoogde gebruik. Wij verzoeken u ons eventuele wijzigingen van uw gegevens onmiddellijk te melden.

U het recht om de bevestiging dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt te ontvangen, en om ons te vragen welke van uw gegevens in ons bezit zijn. Neemt u contact op met onze Website, wij zorgen direct voor een kopie van uw gegevens.

U kunt er elk moment voor kiezen om uw gegevens te wijzigen, te laten verwijderen of anders.

Als uw profiel is verwijderd uit onze database, houdt u er dan rekening mee dat wij de gegevens ongeveer nog drie maanden (ongeveer negentig kalenderdagen) in ons bezit hebben, in het geval dat de informatie is vereist in verband met het oorspronkelijke doel waarvoor het is verzameld of anderszins toegestaan of vereist door de wet, of om onze andere gebruikers te beschermen, of in geval van vermoedelijk fraude. Uw profiel wordt in die gevallen niet vermeld op de Website en is derhalve voor niemand zichtbaar.

9. Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor zolang het nodig is u te voorzien van onze diensten zoals beschreven in dit beleid, of totdat uw account is verwijderd, tenzij een langere bewaarperiode is vereist of toegestaan door de wet, of als wij fraude vermoeden. U hebt het recht om van te dwingen om uw persoonlijke informatie over te dragen en/of te verwijderen, maar wij dienen ons te houden aan de wettelijke verplichtingen. Mogelijk vragen de autoriteiten of de wet iets anders van ons.

10. Bezwaar en beperking van de persoonlijke gegevens

U hebt het recht op het aantekenen van bezwaar, op gronden die betrekking hebben op uw specifieke situatie inzake verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens in dat geval niet langer verwerken, tenzij er een dwingende legitieme grond voor voor de verwerking. U hebt het recht om elk gewenst moment verwerking voor marketing-doeleinden niet meer toe te staan.. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van e-mailberichten naar uw externe mailbox. Gebruikt u de link onderaan elke e-mail of ga naar uw profiel en beheert u onder Account detailpagina uw e-mailinstellingen.

We erkennen en verklaren en respecteren uw recht op verwerking van uw persoonlijke gegevens, en de beperking daarvan.

11. Links naar websites van derden

Gelieve er nota van te nemen dat, wanneer u websites van derden bezoeky vanuit hyperlinks op onze website, wij geen controle hebben over de inhoud van die websites. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid. Na het aanvaarden van deze vervalt onze eigen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

12. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Indien we toestaan dat aannemers of derden gebruik maken van of verwerken van uw persoonlijke gegevens, en deze zich bevinden buiten de Europese economische ruimte, zorgen wij ervoor dat er de juiste waarborgen in plaats zijn ter vrijwaring van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken standaard clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of andere passende vrijwaringsmaatregelen, die beperkte gegevensoverdracht toestaan.

13. Beleid updates

De Website behoudt zich het recht voor dat dit beleid wordt bijgewerkt en herzien, wanneer het dit noodzakelijk acht. Eventuele wijzigingen in het beleid worden gemarkeerd via de update van de datum van laatste herziening van het beleid aan het einde van dit document.

14. Laatste herziening en ingangsdatum

Dit beleid was laatst gewijzigd op 20 mei 2018. Voor gebruikers die zich hebben geregistreerd voor de diensten vóór 20 mei 2018, zal dit beleid van kracht zijn vanaf 24 mei 2018.

Dit privacybeleid is zo goed en zo duidelijk mogelijk vertaald voor uw gemak. Als er discrepantie bestaat tussen deze versie en de oorspronkelijke Engelse versie, is de Engelse versie van toepassing.

Hebt u vragen of opmerkingen, gebruik dan Customer Supportformulier op de Website en ons team uw aanvraag snel, professioneel en efficiënt behandelen, omdat we de privacy van onze leden serieus nemen.

15. Veiligheid 

Bescherming van de privacy van uw persoonlijke gegevens is van het allergrootste belang voor ons. Voortaan zullen alle nodige technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en veilig worden opgeslagen. Tevens zullen alle voorzorgsmaatregelen worden uitgevoerd en nageleefd om ervoor te zorgen dat onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens niet plaatsvinden. Vriendelijk wijzen wij u erop dat, hoewel we alle dergelijke nodige stappen teneinde uw informatie bewaken, dat niemand ervan uit mag gaan dat in de toekomst altijd alle gegevens veilig zullen blijven.

16. Klachten en bezwaren

Als u vragen met betrekking tot onze privacy methoden en processen hebt, dan hebt u het recht om ons te contacteren per telefoon of per e-mail naar een klacht indienen bij privacy@datingfactory.com. Uw zorgen worden door ons serieus genomen.

Laden…