/head>

18 U.S.C. 2257 Výnimky / Zverejňovanie údajov

Výnimky obsahu vyrobeného tretími stranami: Prevádzkovatelia týchto stránok nie sú výrobcovia vyobrazeného terajšieho alebo simulovaného jednoznačne sexuálneho konania predložené treťou stranou užívateľov / členov. Namiesto toho činnosť prevádzkovateľov týchto webových stránok v súvislosti s týmto obsahom je iba prenos, ukladanie, vyhľadávanie, hosťovanie, a alebo formátovanie zobrazenie vyslaných priamo na webové stránky tretích strán užívateľov, v oblastiach webe pod užívateľa konania. Podľa zákonov 18 U.S.C. 2257 (h) (2) (B) (v) a 47 U.S.C. 230 (c), si prevádzkovatelia týchto webových stránok vyhradzujú právo zmazať obsah zaslaný užívateľovi, ktorý považujú za neslušný, obscénny, hanlivý alebo v rozpore s ich zásadami a podmienkami použitia.

Otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto výnimiek 18 USC 2257 by mali byť adresované na zákaznícku podporu.

Loading…